Novice in akcije

15/12/2016

Pridobili smo certifikat SIST EN 1090 – 2

Imamo dolgoletne izkušnje na področju izdelovanja ograj in nadstreškov. V letošnjem letu smo pridobili certifikat SIST EN 1090 – 2 – EC CERTIFIKAT O KONTROLI PROIZVODNJE 2106 – CPR – 0076. To pomeni, da so naše kovinske konstrukcije podvržene certificirani notranji kontroli proizvodnje skladno z zahtevami Zakona o gradbenih proizvodih. Pridobljeni certifikat je osnova za […]

Novice in akcije